Διημερίδα

Νους και Ψυχή
στον Αλεξανδρινό Νεοπλατωνισμό

20 & 21 Ιουνίου 2022

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ν. Φωκά 130 & Ι. Μελισσηνού, Ρέθυμνο

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ελληνικού Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Ερευνας (ΙΜΣ-ITE) και το Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας διοργανώνουν τη διημερίδα «Νους και Ψυχή στον Αλεξανδρινό Νεοπλατωνισμό». Η διημερίδα επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη της νεοπλατωνικής μεταφυσικής ως συνδυασμού παράδοσης και καινοτομίας.

• Ποιες παραδοχές και ποιοι προβληματισμοί οδηγούν σε νέες θεωρήσεις για τη φύση των Υπόστάσεων ή/και για τη σχέση ανάμεσα στον Νου και την Ψυχή αλλά και ανάμεσα στο Εν και στον Νου;

• Πώς συνδέονται οι καινοτομίες αυτές με αλλες πτυχές της διδασκαλίας των φιλοσόφων που τις εισάγουν;

• Παραδείγματος χάριν, πώς αντανακλώνται στον τρόπο με τον οποίο οι φιλόσοφοι κατανοούν το Νοητό, τον ενδιάμεσο ρόλο της Ψυχής, τον αισθητό κόσμο ή την ηθική πρόοδο του ανθρώπου με αποκορύφωμα την ομοίωση με τον Θεό;

Εκκινούμενοι από αυτά και άλλα συναφή ερωτήματα, σκοπεύουμε να αντιπαραβάλουμε τις απόψεις του Πλωτίνου με αυτές κάποιων από τους τελευταίους εκπροσώπους της Αλεξανδρινής Σχολής.

Πορτραίτο Φαγιούμ. © Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, Αρχαιολογικό Μουσείο.

Ομιλήτές και εισηγήσεις:

MARK EDWARDS
(Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
)
Nous
in Philoponus.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΟΛΙΤΣΗΣ
(Αριστοτέλειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονίκης)
From Alexandria to Athens: What Damascius Learned from Ammonius.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ
(Διευθυντής Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών & ΕΚΠΑ)
Plotinus on Bringing Order to the Universe.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
(ΕΚΠΑ)
Towards a Dialectical Relation Between Form and Content:
Reading Plotinus’ Enn. III.5 via the Phaedrus?

ΕΙΡΗΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ
(Πανεπιστήμιο Κρήτης & ΙΜΣ-ΙΤΕ)
Plotinus on Plato’s Timaeus 90a.

Οργάνωση:

Ειρήνη-Φωτεινή Βιλτανιώτη (Πανεπιστήμιο Κρήτης & ΙΜΣ-ΙΤΕ)
Aya Samir, Mark Kyriakos (Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη)